Blog

25
Aug

Securitas Services doo Beograd

Kompletna realizacija tehničkog rešenja za nesmetan rad pri deljenju resursa i sistema elektronske pošte u IBM Domino – Lotus okruženju, na osnovu zahteva centrale u Švedskoj. Uspostava VPN tunela po udaljenim lokacijama. Kompletna hardverska i softverska podrška za kritičnu serversku opremu.